آدرس تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، سازمان نقشه برداری کشور - اداره سامانه ها و زیرساخت داده های مکانی-
تماس با ما 021-66071070
پشتیبانی عمومی https://www.ncc.org.ir